Čo je inteligentný ekodom?

IQ ekodomy

IQ ekodomNajdôležitejší prvok, ktorý pomáha odlíšiť akékoľvek bývanie od IQ ekodomu je efektívna organizácia bytového priestoru.

Inteligentný dom je predovšetkým o pohodlí. A tiež o šetrení energiami. Vývoj prístrojov, prepojených napr. systémom WiFi ide míľovými krokmi vpred a výrobcovia okrem bežných využití (PC, mobilné telefóny a podobné zariadenia) si už dávnejšie zobrali na mušku tak významnú položku, akou je bývanie. IQ ekodom je zameraný na zabezpečenie toho, aby každý jeho obyvateľ pocítil silu automatizovaných prístrojov, dodávajúcich jeho príbytku úžasnú pridanú hodnotu.

Srdcom IQ ekodomu je špeciálny „inteligentný komplex“, zahŕňajúci mnohé funkcie. Ide o automatizovaný systém, ktorý v prvom rade predstavuje kombináciu moderných technologických prvkov a vedy, ktoré vytvoria systém technológií, detekujúcich  jednotlivé situácie v dome a prispôsobia ich potrebám nájomcu . Vzhľadom na špecifické rysy „toho, čo sa deje v dome“ je IQ ekodom schopný pomocou zariadenia, podobného výkonnej počítačovej sústave, definovať potreby jednotlivých systémov domácnosti a nastaviť ich čo najoptimálnejšie už v priebehu pár sekúnd tak, aby nielen prispievali k bytovému komfortu, ale zároveň aj šetrili energiu.

Stavbu svojho nového rodinného domu zverte len rúk renomovanej firmy. Zoznam kvalitných firiem vám prinášame na stránkach stavebného portálu Stavebník. sk , na ktorých môžete zároveň využiť možnosť zasielania dopytov a žiadostí o cenové ponuky na stavebné práce vybraným firmám vo vašom okolí.

Najdôležitejší prvok, ktorý pomáha odlíšiť akékoľvek bývanie od IQ ekodomu je efektívna organizácia bytového priestoru. V praxi ide o vykonávanie najúčinnejšieho konceptu interakcie človek – dom, organizovanie optimálneho prostredia v IQ ekodome a pomocou i tých najmenších impulzov primárne pozitívny dopad na životné prostredie, odvíjajúci sa od potrieb človeka, ako takého.

Inteligentný systém môžeme nazvať tiež slovom „sliedič“. Automatická jednotka sleduje dianie v domácnosti v rôznych obdobiach a časových úsekoch, vrátanie spôsobov života ľudí v IQ ekodome, ukladá si ich do pamäte a pomocou zložitých algoritmov určuje konkrétne potreby v daný čas. No a potom intuitívne organizuje všetky inžinierske systémy a správanie elektrických spotrebičov. A nielen to.

Systém v IQ ekodome eliminuje používanie ovládacích panelov na minimum. Ak si zoberiete vašu terajšiu domácnosť, zistíte, že je často plná rôznych prepínačov a tlačidiel, či už ide o diaľkové ovládače, alebo ovládacie systémy. Práve vďaka pokročilým technológiám  vám systém pomocou jediného ovládača naznačí možnosť vybrať jeden hypotetický scenár, ktorý je preddefinovaný, alebo „odpozraný“ z vášho denného správania. Takže po stlačení jedného tlačidla všetko vybavenie , nachádzajúce sa v IQ ekodome  bude naprogramované v špeciálnom režime prevádzky , na základe konkrétnych potrieb obyvateľov. Špeciálne technológie použité v tomto prípade umožňujú prispôsobiť prevádzku všetkých nainštalovaných systémov s ohľadom na dennú dobu a prevádzkové vlastnosti domu.

Zložité? Tak uvedieme príklad. Vašim ranným rituálom pred odchodom do práce je okrem hygieny aj kávička. Po zazvonení budíka a potom, ako opustíte posteľ, vám inteligentný systém vytiahne žalúzie, vyvetrá optimálne spálňu, vyhreje kúpeľňu, aby vám v nej nebolo chladno a dokonca dá príkaz kávovaru, aby vám pripravil chutnú kávu. No zvládne aj zložitejšie veci. A to hlavne vďaka súčinnosti s inteligentnými elektrospotrebičmi (optimálne nastavenie chladničky a mraziaceho boxu podľa toho, koľko potravín je v nich uložených, nastavenie pracieho a sušiaceho procesu kombinovanej práčky tak, aby vás nerušila počas oddychovania, no aby ste svoje veci mali včas a dôkladne vypraté/vysušené a pod).

IQ ekodom je teda vlastne jednotná zbierka rôznych systémov, ktoré sú integrované do jedného, schopného riadiť celú stavbu. Primárne tieto systémy zahŕňajú:

  • Vykurovanie, vetranie a klimatizáciu
  • Ovládanie inteligentných elektrospotrebičov
  • Ovládanie osvetlenia, ale tiež zatemňovania (žalúzie)
  • Bezpečnostný systém, ktorý nielenže poskytuje ovládanie prístupu do areálu IQ ekodomu, ale ho tiež chráni pred požiarom a inými ťažkosťami
  • Kamerový bezpečnostný systém
  • Komunikačný systém IQ ekodomu z vonkajším svetom
  • Systém ovládania elektroinštalácií a napájania
  • Prídavné funkcie (optimálne zavlažovanie trávnika, záhradky, ovládanie vetrania skleníka, ovládanie funkcií vonkajšieho bazénu a podobne)

Všetky tieto systémy sú spojené v jeden prvok. V súčasnosti (kvôli zatiaľ vyšším cenám tohto systému) si zákazníci vyberajú pre IQ ekodom len to najnevyhnutnejšie automatizované inteligentné prepojenie systémov domácnosti. No vzhľadom k rýchlemu vývoju bude už v blízkej budúcnosti vďaka zníženiu primárnych nákladov na inteligentný systém možnosť využívať ho naplno.

Zaujať by vás mohol i článok o dnes veľmi moderných a vyhľadávaných typoch atriových domov

Foto: 770044.ru
(i.n.)